Zasady użytkowania

Raz zakupiony ProfiSpy umożliwia dożywotnie korzystanie z niego. Nie ma ograniczeń czasowych.
Producent gwarantuje, iż oprogramowanie działa na wszystkich obecnie dostępnych wersjach Windows.

Mając na uwadze etyczne zachowanie z urządzenia akceptują Państwo poniższe zasady …

Urządzenie przeznaczone jest dla osób prywatnych i firm celem monitorowania własnego sprzętu komputerowego.
Można je wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. w celu:

  • kontroli rodzicielskiej,
  • monitorowania sposobu wykorzystania własnego komputera przez osoby trzecie,
  • archiwizacji informacji,
  • monitoringu komputerów w firmach i instytucjach (konieczne jest poinformowanie pracowników o tym fakcie)

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia ProfiSpy może naruszać prawo z Art. 265, 266, 267 i 268 Kodeksu Karnego.

Sprzedawca oraz producent nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z przepisami prawa wykorzystanie produktu/urządzenia/oprogramowania.

Produkt nie może być użyty do łamania prawa. Użytkownik na własną odpowiedzialność korzysta z niego i ma pełną świadomość konsekwencji prawnych jakie może ponieść.

Produkt nie narusza warunków licencyjnych innego oprogramowania.

Użytkowanie ProfiSpy jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad.